Manifestomuz

Inspired by the United Nation’s Sustainable Development Goals and Fashion
Revolution.

Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ve Fashion Revolution (Moda Devrimi)’nden ilham alınarak hazırlandı.

 • 1. IMperfectionists provide dignified work with fair pay to small local companies. Supports goal nr. 8: Good jobs and economic growth

  1. [IM]perfectionists lokal üreticilere asgari ücretin altında olmamak üzere çalışma olanağı sağlar. Hedef no'yu destekler. 8: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

 • 2. IMperfectionists creates safe working conditions for everyone involved in the supply chain. Supports goal nr. 12: Responsible consumption

  2. [IM]perfectionists tedarik zincirinde yer alan herkes için güvenli çalışma koşulları yaratır. Hedef no 12: Sorumlu tüketim ve üretim

 • 3. IMperfectionists provide as much transparency as possible. In support of Fashion Revolution’s ethos

  3. [IM]perfectionists tedarik zincirinde üretimi göstermek amacıyla transparan bir vizyona sahiptir ve her tasarımda bulunan karekodlar sayesinde müşterilerimiz aldıkları tasarımın kimler tarafından hangi koşullarda üretildiğini görebilir. Fashion Revolution'ın ahlakını desteklemek için

 • 4. IMperfectionists does not deplete or ruin natural resources: such as contributing to water pollution. Supports goals nr. 14 and 15: Life blow water and Life on land

  4. [IM]perfectionists doğal kaynakları tüketmez veya mahvetmemek amacıyla sadece doğal ve mikrofiber salmayan içeriklerle çalışır ve tasarım üretir. Hedef no 14 & 15: Sudaki yaşam ve Karasal Yaşam

 • 5. IMperfectionists does not measure success through profit margins, but through an overall economic, environmental and social evaluation of the brand. Supports goal nr. 12: Responsible consumption

  5. [IM]perfectionists başarıyı kâr marjlarıyla değil, markanın genel ekonomik, çevresel ve sosyal değerlendirmesiyle ölçer. Hedef no 12: Sorumlu tüketim ve üretim

 • 6. IMperfectionists produce timeless, seasonless clothes that can stand the test of time. Supports goal nr. 12: Responsible consumption

  6. [IM]perfectionists zamanın testine dayanabilecek zamansız ve sezonsuz tasarımlar üretir. Hedef no 12: Sorumlu tüketim ve üretim

 • 7. IMperfectionists encourage solidarity and inclusiveness. Supports goal nr. 10: Reduced inequalities

  7. [IM]perfectionists dayanışmayı ve kapsayıcılığı teşvik eder. Hedef no 10: Eşitsizliklerin azaltılması

 • 8. IMperfectionists does not contribute to overproduction or overconsumption of fashion. Supports goal nr. 12: Responsible consumption

  8. [IM]perfectionists modanın aşırı üretimine veya aşırı tüketimine katkıda bulunmaz ve sıfır atık bir firmadır. Hedef no 12: Sorumlu tüketim ve üretim

 • 9. IMperfectionists fights for a plastic free fashion industry. Supports goals nr. 1 and 15: Life blow water and Life on land

  9. [IM]perfectionists plastikten arınmış bir moda endüstrisi için çalışır. Hedef no 13, 14 ve 15: İklim Eylemi, Sudaki Yaşam ve Karasal Yaşam

 • 10. IMperfectionists designs with the comfort of the consumer in mind, striving to create optimal comfort for all body types.

  10. [IM]perfectionists tüm vücut tipleri için en uygun konforu yaratmaya çabalayarak, tüketicinin rahatını göz önünde bulundurarak tasarımlar yapar.